Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Hướng dẫn biên soạn bài giảng, kế hoạch giảng bài trong các học viện, trường Quân đội 04/01/2023 pdf download
2 Mẫu Chương trình chi tiết học phần 04/01/2023 pdf download
3 Mẫu Bài giảng - Kế hoạch giảng bài 04/01/2023 pdf download
4 Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn khoa 04/01/2023 pdf download
5 Mẫu phiếu điểm 04/01/2023 pdf download
6 Mẫu kế hoạch đạo tạo 04/01/2023 pdf download
7 Mẫu định mức giảng dạy 04/01/2023 pdf download
8 Bảng chấm công 04/01/2023 pdf download
9 Mẫu Giấy Ủy Quyền 04/01/2023 pdf download