Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Văn thư lưu trữ và báo chí

Admin

Chủ nhiệm khoa:

Đại tá, TS. Trịnh Lan Hương

 

Khoa VTLT&BC được thành lập ngày 14/3/2020 theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về biểu tổ chức biên chế mới của Trường Đại học VHNT Quân đội; là khoa giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Văn thư lưu trữ và Báo chí. Hoạt động d­ưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; h­­ướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng; sự quản lý, điều hành của Hiệu tr­ưởng Nhà tr­ường trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, hành chính quân sự, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hiện nay Khoa có đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trung, năng động và sáng tạo, trong đó có 30 % đạt trình độ Tiến sĩ, 40 % trình độ Thạc sỹ và 30 % Cử nhân đại học.

 

1. Về chức năng, nhiệm vụ:

- Về chức năng:

1. Xây dựng ch­­ương trình, nội dung kế hoạch, tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo, thực hiện mục tiêu chuẩn đầu ra là cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và phóng viên báo chí có trình độ đại học, tạo nền tảng để phát triển ở bậc học cao hơn.

2. Tham m­­ưu cho Hiệu tr­­ưởng quyết định và chịu trách nhiệm về quá trình quản lý, tổ chức giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo văn thư lưu trữ và báo chí, truyền thông; xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu; tổ chức quản lý, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; tổ chức phương pháp,  hình thức giảng dạy phù hợp với mục tiêu yêu cầu đào tạo, chuẩn đầu ra.

- Về nhiệm vụ của Khoa:

1.  Căn cứ quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục đào tạo và chỉ đạo h­ướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, Khoa VTLT và Báo chí có nhiệm vụ tham m­­ưu đề xuất với Hiệu tr­­ưởng quyết định ch­­­ương trình, nội dung giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân viên văn thư lưu trữ và phóng viên báo chí;

 2. Xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức quá trình đào tạo trong từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học theo chương trình khung đã được phê duyệt; chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị văn thư lưu trữ và báo chí trong và ngoài quân đội, tổ chức thực hành, thực tập cho học viên, sinh viên; hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt nghiệp;

3. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với hội đồng khoa học Nhà trường về sửa đổi, bổ sung, đổi mới nội dung, chư­­­ơng trình giáo dục, đào tạo các môn văn thư lưu trữ và báo chí phù hợp với mục tiêu yêu cầu đào tạo và tình hình thực tiễn ngành văn thư lưu trữ và báo chí truyền thông;

4. Biên soạn, bổ sung, chỉnh lý giáo trình, giáo án, chuyên đề các môn học văn thư lưu trữ và báo chí phù hợp với từng đối t­­ượng, trình độ đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ, phát triển của ngành văn thư lưu trữ, báo chí truyền thông;

5. Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn thư lưu trữ, báo chí truyền thông phù hợp với thực tiễn và yêu cầu giáo dục, đào tạo chuyên ngành đảm nhiệm, đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy các môn văn thư lưu trữ và báo chí, nâng cao chất l­­­ượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo;

6. Quản lý, duy trì chế độ nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phân công giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa thực hiện nhiệm vụ theo quy định; chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường mời đội ngũ chuyên gia, cán bộ, giảng viên, cộng tác viên có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

7. Tổ chức các phong trào thi đua, tiến hành công tác sơ kết, tổng kết; đánh giá chất l­­­ượng, hiệu quả giảng dạy của giảng viên và kết quả học tập, rèn luyện học viên, sinh viên; th­­­ường xuyên rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, ph­­ương pháp tác phong s­­ư phạm;

8.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường, thường xuyên báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của khoa; quản lý, tổ chức hoạt động của hội đồng khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phù hợp với chức trách nhiệm vụ. Tham gia đánh giá, nhận xét kết quả học tập, rèn luyện; phân loại tốt nghiệp của học viên, sinh viên thuộc quyền;

9. Thường xuyên quản lý, giáo dục rèn luyện, bồi d­­­ưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác; Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Xây dựng chi bộ Khoa VTLT và Báo chí trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; Khoa vững mạnh, toàn diện;

2. Những thành tích và hoạt động:

- Đối với tập thể:

  1. Trong hai năm 2021 và 2022, Khoa được Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.
  2. Năm 2021 và 2022, Khoa được Chính ủy Nhà trường tặng danh hiệu Đơn vị Văn hóa.
  3. Trong hai năm 2021 và 2022, Chi bộ Khoa được Đảng ủy Nhà trường tặng Giấy khen Chi bộ TSVM tiêu biểu.

- Đối với cá nhân:

  1. Đồng chí Đại tá, TS. Trịnh Lan Hương, Chủ nhiệm Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân 2014; Nhà giáo giỏi Bộ Quốc phòng năm 2013; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng cơ quan TCCT giai đoạn 2009-2014; Danh hiệu điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục giai đoạn 2010-2015 của Bộ GD-ĐT; danh hiệu  “Phụ nữ Quân đội tiêu biểu” giai đoạn 2012-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng.
  2. Đồng chí Trung tá CN Vũ Thanh Tú  đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2020- 2021;
  3. Đồng chí Đại úy, TS.Nguyễn Minh Tuấn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2021, 2022; đạt giải Ba cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 12 do Báo QĐND và Ban Tuyên giáo TW tổ chức năm 2021; Giải B, giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV, do Thành ủy Hà Nội tổ chức năm 2022.
  4. Đồng chí giảng viên Phạm Phương Oanh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn hóa học năm 2021.
  5. Đồng chí giảng viên Phạm Công Thành nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức huấn luyện, tham gia và đảm bảo, phục vụ Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2022.
  6. Giảng viên Khoa tham gia Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi trong Thanh niên Cơ quan TCCT năm 2021” đạt Giải Ba.
  7. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Lớp ĐHBC K7 giành Giải Nhì toàn quốc cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến “Sách và khát vọng cống hiến” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2022.

3. Một số hình ảnh về hoạt động của Khoa thời gian qua: