Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Quân sự Thể chất

Admin

 

Chủ nhiệm khoa:
Đại tá Nguyễn Khắc Minh
Phó Chủ nhiệm khoa
Trung tá Chu Bá Khánh Sơn

 

I. Giới thiệu đơn vị:

Khoa quân sự thể chất là một trong 12 khoa giảng dạy của Nhà trường. Trước năm 2001, Khoa QSTC là một bộ môn trong Khoa Chính trị - Quân sự. Từ năm 2001 được tổ chức thành Khoa Quân sự - Thể chất độc lập do đồng chí Chử Xuân Vĩnh Làm Chủ nhiệm Khoa. Từ năm 2010 đến nay, đồng chí Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Khắc Minh làm chủ nhiệm Khoa.

II. Chức năng:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về hoạt động giáo dục đào tạo các môn quân sự, thể chất trong toàn Trường; Chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên; Tổ chức chỉ huy, quản lý xây dựng khoa vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

- Căn cứ quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng nội dung, chương trình các môn học quân sự, thể chất phù hợp với mục tiêu yêu cầu giáo dục, đào tạo của từng đối tượng.

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng đổi mới nội dung, chương trình giáo dục đào tạo quân sự, thể chất cho các đối tượng Nhà trường.

- Biên soạn nội dung chương trình khung các môn quân sự, thể chất đúng quy định, phù hợp với từng đối tượng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy các môn quân sự, thể chất, năng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, tiểu đoàn học viên nắm chắc chất lượng, kết quả quá trình giáo dục, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng, Hội đồng thi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Duy trì nghiêm các chế độ nề nếp, sinh hoạt học tập, công tác, rèn luyện kỷ luật; xây dựng chính quy, môi trường văn hoá, xây dựng khoa vững mạnh toàn diện.

- Tổ chức thực hiện các giải thi đấu phong trào TDTT cho cán bộ, học viên, sinh viên trong trường và giao lưu với các đơn vị bạn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đồng thời tham gia tập huấn, thi đấu TDTT các giải bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp trong, ngoài quân đội.