Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Nghệ Thuật dân tộc và Miền núi

Admin

 

Chủ nhiệm khoa:
Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc
Phó Chủ nhiệm khoa:
Trung tá, Ths, NSƯT Lê Thị Vân Mai

 

Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi (trước kia gọi là Khoa Nghệ thuật Dân tộc) được thành lập ngày 24/3/1994. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa được xác định ba chức năng chính là Giáo dục, đào tạo; Nghiên cứu khoa học và Thực hành biểu diễn. Cán bộ, giảng viên Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi có trình độ Đại học trở lên, trong đó, có 02 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 01 Cử nhân; 02 Nghệ sĩ Nhân dân, 05 Nghệ sĩ Ưu tú.     

Trong những năm qua, Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi đã đào tạo hàng trăm nghệ sĩ – diễn viên – nhạc công hoạt động Nghệ thuật Dân tộc, bổ sung cho các Đoàn Văn công và đơn vị cơ sở trong toàn quân. Bên cạnh đó, Khoa còn được giao trách nhiệm đào tạo học viên là con em đồng bào dân tộc ít người, miền núi trở thành cán bộ, nhân viên văn hóa nghệ thuật; diễn viên, nhạc công biểu diễn nhạc cụ truyền thống tăng cường và bổ sung cho các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và các địa bàn chiến lược. Đã nhiều thế hệ học trò được học tập, rèn đức, luyện tài, trưởng thành và phát triển từ Khoa như: Ca sĩ Hương Mơ, Ca sĩ Mai Trang, NSƯT Đinh Xuân Đề, NSƯT Ploong Thiết, Ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Nhạc sĩ Thảo Nam Giang, Nhạc sĩ Phi Ưng, Nghệ sĩ K'so H'bla, Nghệ sĩ K'so Kha, Nghệ sĩ Rơ Châm Kút...

Nhiều năm qua, Khoa được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Nghiên cứu khoa học với hàng trăm công trình, đề tài, giáo trình, tài liệu mà cán bộ, giảng viên trong Khoa đã thực hiện. Đặc biệt là mảng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, phát huy và phát triển giá trị Văn hóa Nghệ thuật các dân tộc, vùng miền trên cả nước; nghệ thuật và âm nhạc di sản đã được Unesco công nhận.

Công tác Thực hành biểu diễn cũng là một thế mạnh của Khoa, thể hiện qua việc tham gia các sự kiện lớn của đất nước; hàng trăm chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa đã tham gia và giành nhiều huy chương, giải thưởng cao quý trong các kỳ hội diễn, liên hoan nghệ thuật toàn quân, toàn quốc và quốc tế.

I. Chức năng, nhiệm vụ

- Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo, mệnh lệnh của Hiệu trưởng để xây dựng hoạch giảng dạy phù hợp với các đối tượng học viên của khoa.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc phù hợp với đặc thù đối tượng học viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quân đội và xã hội.

- Chỉ đạo biên soạn nội dung, chương trình, giáo trình, giáo án các môn học phù hợp với mục tiêu yêu cầu của từng ngành học, bậc học văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc.

- Sưu tầm - nghiên cứu văn hóa dân gian dân tộc (đặc biệt là VHDG các tộc người thiểu số) bổ sung, áp dụng vào giảng dạy làm phong phú giáo trình, giáo án, góp phần lưu giữ, bảo tồn và truyền bá bản sắc văn hóa dân gian dân tộc.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, từng bước ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo.

- Tham mưu đề xuất với Hội đồng khoa học Nhà trường về đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp với hoạt động văn hoá nghệ thuật vùng dân tộc, miền núi, biên giới hải đảo và thực tiễn xã hội.

- Tham gia sáng tác, chỉ huy, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, tiểu đoàn học viên nắm chắc chất lượng, kết quả học tập và rèn luyện của học viên, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng và hội đồng thi dua khen thưởng đánh giá kết quả học tập, phân loại học viên tốt nghiệp ra trường.

II. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

I. Chủ nhiệm khoa

1. Đại tá, NGƯT, ThS, Nhạc sĩ Nguyễn Chính Nghĩa (1994 – 2011)

2. Đại tá, TS, NSND, GVC, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bắc (2011 - nay)

II. Phó Chủ nhiệm khoa

1. Đại tá, NSƯT Ma Thị Bích Việt (1994 - 1997)

2. Thượng tá, ThS Nguyễn Thuyết Trình (2009 - 2016)

3. Trung tá, NSƯT, GVC Nguyễn Thị Tuyết Mai (2016 – 2023)

III. Tổ bộ môn

A. Tổ bộ môn Nhạc cụ truyền thống

1. Thiếu tá, ThS, NSƯT, GV Lê Thu Giang (Đàn Nhị)

2. Thiếu tá, ThS, NSƯT, GV Nguyễn Thị Thủy (Đàn Bầu)

3. Thiếu tá, ThS, GV Lê Thị Hằng Nga (Đàn Thập lục)

4. Thiếu tá, ThS Nguyễn Thọ Điều

B Tổ bộ môn Nghiên cứu, sưu tầm Nghệ thuật dân gian

1. Thiếu tá, ThS, GV Hà Trọng Nghĩa - Tổ trưởng

2. Thượng tá, NSND, GV Lương Hùng Việt

3. Thiếu tá, ThS, GV Võ Thúy Hà

4. Đại úy, GV Nguyễn Thị Huê

C. Tổ bộ môn Nghệ thuật dân tộc ít người

1. Thiếu tá, ThS, GV Nguyễn Bích Thủy (Đàn Tam thập lục)

Một số hình ảnh Khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi :