Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản

Admin

Chủ nhiệm khoa:
Thượng tá, Tiến sỹ Vũ Tú Cầu
Phó Chủ nhiệm khoa:
Thượng tá, Th.S Trịnh Tuyết Mai

 

Khoa Kiến thức nghệ thuật cơ bản là một Khoa mới, được tách ra trên cơ sở của Khoa Âm nhạc. Với tên gọi của mình, Khoa là nơi giảng dạy các môn âm nhạc thuộc kiến thức cơ bản, giúp cho học viên có điều kiện cơ sở để theo học các chuyên ngành nghệ thuật đã chọn.

Khoa có 2 tổ bộ môn là:

- Tổ ứng dụng CNTT

- Tổ Kiến thức cơ bản

Với nhiều giảng viên có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy, Khoa Kiến thức nghệ thuật cơ bản đã thực sự trưởng thành và vững vàng trong sự nghiệp "trồng người". 

Thành tích khen thưởng của Khoa:

Hội phụ nữ

- Đồng chí Trịnh Tuyết Mai được khen cấp TCCT năm 2022

- Hội phụ nữ khoa Kiến thức nghệ thuật cơ bản được khen Hội phụ nữ vững mạnh cấp nhà trường năm 2021.

- Hội phụ nữ khoa Kiến thức nghệ thuật cơ bản được khen Hội phụ nữ vững mạnh cấp nhà trường năm 2022.

Khoa KTNTCB

- Khoa Kiến thức nghệ thuật cơ bản đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến cấp nhà trường năm 2022

- Tổ bộ môn Ứng dụng công nghệ thông tin đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến cấp nhà trường năm 2022

Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị:

(Các giảng viên trong lễ ra mắt khoa)

(Làm việc với Giáo sư người Anh)

(Các giảng viên tham gia Sao Mai 2007 - Nha Trang)

Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Thắng và Ban chủ nhiệm đề tài cấp TCCT " Nghiên cứu lưu truyền các ca khúc về bộ đội cụ Hồ trong quân đội hiện nay"