Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Admin
 

 
Chủ nhiệm khoa:
Trung tá Phan Quang Trung

I. Giới thiệu chung về đơn vị

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có biên chế 07 đồng chí; gồm 2 tổ bộ môn  là Tổ bộ môn Lý luận Mác – Lênin và  Tổ bộ môn Công tác Đảng, Công tác Chính trị.

II. Chức năng:

Là đơn vị tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học; chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, sự chỉ huy, chỉ đạo của Ban Giám hiệu và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan.

III. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thông qua các chương trình môn học thuộc ngành, chuyên ngành, công trình nghiên cứu khoa học do khoa phụ trách, chịu trách nhiệm trước cơ quan đào tạo và cấp trên;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác khác của bộ môn giảng viên;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phương pháp dạy học, kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo, kế hoạch đi thực tế cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong khoa;

4. Tổ chức và kiểm tra việc biên soạn bài giảng và kế hoạch giảng bài, kế hoạch huấn luyện, giáo trình, tài liệu trong phạm vi phụ trách;

5. Tổ chức kiểm tra điều kiện (tín chỉ), thi kết thúc học phần, môn học do khoa phụ trách. Phân công giảng viên, giáo viên hướng dẫn học viên làm khóa luận, đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp;

6. Tham gia đánh giá, phân loại chất lượng học viên;

7. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của khoa;

8. Quản lý cơ sở vật chất; cải tiến, hoàn thiện trang thiết bị dạy học của khoa;

9. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao.

IV. Thành tích khen thưởng của đơn vị

- Năm 2020: Chủ nhiệm TCCT tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến

- Năm 2021: Chủ nhiệm TCCT tặng Bằng khen cho Đội tuyển Olympic các môn khoa học Mác - Lênin; Đơn vị tiên tiến

- Năm 2022: Chủ nhiệm TCCT tặng Bằng khen cho Khoa KHXH&NV đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ số 791-NQ/QUTW; Đơn vị tiên tiến;

Nhà trường tặng danh hiệu: Đơn vị văn hóa;

V. Một số hình ảnh: