Thứ 2, 24-10-2016 - 12:16

Tin học ứng dụng

32 tuyệt chiêu tổ hợp phím nóng đặc sắc trong Microsoft Excel

Hàng ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Excel nhưng đôi khi bạn ưa dùng phím nóng thì sao? Thật tuyệt vời Microsoft Excel cho bạn một số tổ hợp phím nóng giúp cho bạn giải quyết mọi công việc trong tính toán với bảng tính nhanh, chính xác và đạt hiệu quả xuất sắc trong công việc.

 

Sau đây xin giới thiệu với các bạn một số tổ hợp phím nóng trong Microsoft Excel:

* Tổ hợp phím nóng cơ bản:

1.Ctrl + A : Chọn toàn bộ bảng tính.
2.Ctrl + C : Sao chép.
3.Ctrl + V : Dán. 
4.Ctrl + F  :Bật hộp thoại tìm kiếm.
5.Ctrl + H  : Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
6.Ctrl + N  :Tạo mới một bảng tính trắng.
7.Ctrl + P  : Bật hộp thoại in ấn.
8.Ctrl + S  : Lưu bảng tính.
9.Ctrl + X  : Cắt một nội dung đã chọn.
10.Ctrl + Z  : Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó.
11.Ctrl + * : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại.
12.Ctrl + F4, Alt + F4  :Đóng bảng tính, đóng Excel .

* Tổ hợp phím nóng trong di chuyển:
13.
Ctrl + Mũi tên : Di chuyn đến vùng d liu kế tiếp.
14.Ctrl + Home   : V
ô A1.

15.Ctrl + End      : V
ô có d liu cui cùng.

16.Ctrl + Shift + Home: Ch
n t ô hin ti đến ô A1.

17.Ctrl + Shift + End :Ch
n t ô hin ti đến ô có d liu cui cùng.

* Tổ hợp phím nóng  định dng:
18.Ctrl + B:
Định dạng in đậ
m.
19.Ctrl + I:
Định dạng in nghiêng.

20.Ctrl + U: Định dạng gch chân.
21.Ctrl + 1: Hiê
̉n thị̣p thoại Format Cells.
- Tổ hợp phím nóng Chèn ct, dòng, trang bng tính:

22.Ctrl + Spacebar: Chèn c
t
23.Shift + Spacebar: Chèn dòng
24.Shift + F11: Chèn m
t trang bng tính mi
- Tổ hợp phím nóng công thức mảng:
25.Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến một mảng đã được đặt tên trong bảng tí
nh.
26.
Shift + F3: Nhp công thc bng ca s Insert Function.

27.Ctrl + Shift + Enter : Kê
́t thúc một công thức mảng.
28.Ctrl + F3:
Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệ
u.
29.F
3: Dán một tên mảng vào công thứ
c.
- Tổ hợp phím nóng ẩn hiện các cột
.
30.Ctrl + 0 : Â
̉n các cột đang chọ
n.
31.Ctrl + Shift + 0: Hiê
̣n các cột bị ẩn trong vùng đang chọ
n.
- Tổ hợp phím nóng chọn các vùng ô không liên tục
.
Để chọn các vùng ô, dãy ô không liên tục. Bạn dùng chuột kết hợp giữ phím Ctrl để chọn các vùng ô không liên tục cần chọ
n.
Chuyê
̉n đổi giữa các bảng tính đang mở
.
32.Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở
.
Chuyê
̉n đổi giữa các t
rang bảng tính (sheet)
31.Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trướ
c.
32.Ctrl + Page Down: Chuyê
̉n sang sheet kế tiế
p
Da
́n nội dung cho nhiều ô cùng lú
c.
Cho
̣n một nội dung cần sao chép, nhấ
n Ctrl + C.
Nhâ
̣p địa chỉ vùng ô cần dán nội dung vào mục Name Box trên thanh Fomular dạng <ô đầu> : <ô cuố
i>
Nhâ
́n Enter để dán nội dung vào vùng ô trê
n
ĐÀO TU
N ANH